FOTOS “GRRLS!!”

Espectacle que reivindica les veus mes potents del feminisme del s. XX y XXI  de  Carlota Subirós 2019